COOKED

Trường học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về Kinh doanh và Marketing ngành F&B

CÁC KHÓA HỌC CỦA COOKED

Khóa học Chuyên sâu

về Lập kế hoạch

cách triển khai

Marketing ngành F&B

home 2-03.png

Nền tảng kiến thức cô đọng

về công thức Marketing

hiệu quả và thực tế nhất

trong ngành F&B

home 2-03-04.png

Xây dựng BRANDING sao cho

đúng nhất với con người thương

hiệu, hấp dẫn nhất với khách

hàng, và trở thành nền tảng

cho  hoạt động truyền thông.

home 2-03-05.png

Khoá học hướng dẫn mọi người

làm chủ hình ảnh bởi tư duy

bao quát; giúp bạn nhìn ra

đâu là điểm mình chưa tốt,

đâu là điểm chúng ta cần

đập đi xây lại

home 2-03-06.png

CHIA SẺ TỪ HỌC VIÊN

Khoá học phù hợp với rất nhiều đối tượng. Đặc biệt có thể đáp ứng cả nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn cho những bạn làm content lẫn nhu cầu xây dựng và quản lý truyền thông cho chủ thương hiệu. Highly recommend!!!

— Nga Đoàn, COO thương hiệu Quán Cũ