top of page

Hướng dẫn đăng ký học trực tuyến tại COOKED

Để việc đăng ký khoá học và trải nghiệm học trực tuyến diễn ra hiệu quả và trơn tru hơn, COOKED khuyến khích bạn đọc hết bài viết hướng dẫn này nhé!


1. Hướng Dẫn Đăng Ký Khoá Học:

  • Chọn khoá học yêu thích tại: https://www.cooked.vn/courses

  • Sau khi tìm hiểu chi tiết, tìm nút “đăng ký khoá học” ở dưới cuối trang: