top of page

Mô hình truyền thông marketing AIDA là gì? Các bộ phận thu hút


mô hình truyền thông marketing

AIDA là một mô hình truyền thông Marketing điển hình giúp cho doanh nghiệp hiểu về quá trình nhận thức của người tiêu dùng khi mua hàng, từ đó đưa ra được những chiến lược truyền thông phù hợp. AIDA là từ viết tắt viết tắt của 4 giai đoạn Attention, Interest, Desire và Action.