top of page

Series "Ẩm thực Fusion": Bạn có đang hiểu đúng về khái niệm ẩm thực kết hợp không?

Fusion Cuisine là ẩm thực kết hợp giữa hai (hoặc nhiều) quốc gia khác nhau để tạo ra những món ăn sáng tạo về mặt hương vị và trải nghiệm thưởng thức.


Fusion Cuisine - là phong cách nấu ăn kết hợp giữa các nguyên liệu và phương pháp chế biến ẩm thực từ nhiều quốc gia, khu vực hoặc các dân tộc khác nhau.

(theo từ điển Oxford English Dictionary 2002)

Fusion Cuisine - ẩm thực kết hợp được cho là từ ngữ phổ biến về ẩm thực xuất hiện từ những năm 90, nói về sự pha trộn của giữa các nền văn hoá ẩm thực khác nhau.

(theo báo LA Times)