louis-hansel-wVoP_Q2Bg_A-unsplash.jpeg

​LỊCH KHAI GIẢNG 

Fish and Lime

MARKETING  PLAN HN

 • Khai giảng: 06/06/2022

 • Lịch học: 6 buổi tối liên tiếp (18h30-20h30)

 • Học phí: 8,500,000

 • Địa điểm học: ORANGE Co-working Space, tầng 2, số 8 Tạ Quang Bửu, Hà Nội

 • Giảng viên: Hà Chu

MARKETING  PLAN SG

 • Khai giảng: 20/6/2022

 • Lịch học: 6 buổi sáng liên tiếp (9h30-11h30)

 • Học phí: 8,500,000

 • Địa điểm học: Ươm -  42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn

 • Giảng viên: Hà Chu

BRANDING PRINCIPLES HN

 • Khai giảng: 16/05

 • Lịch học: 4 buổi liên tiếp

 • Học phí: 6,500,000

 • Địa điểm học: ORANGE Co-working Space, tầng 2, số 8 Tạ Quang Bửu, Hà Nội

 • Giảng viên: Hà Chu

BRANDING PRINCIPLES SG

 • Khai giảng: 26/06

 • Lịch học: 4 buổi liên tiếp

 • Học phí: 6,500,000

 • Địa điểm học: Ươm -  42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn

 • Giảng viên: Hà Chu

Steak Dish
Restaurant Meal

VISUAL GUIDELINE HN

 • Khai giảng: 04/06/2022

 • Học phí: 7,500,000

 • Địa điểm học: Hà Nội (sẽ cập nhật sau)

 • Giảng viên: 282 Production

VISUAL GUIDELINE SG

 • Khai giảng: 23/06/2022

 • Học phí: 7,500,000

 • Địa điểm học: Địa điểm học: Ươm -  42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn

 • Giảng viên: Đức Bùi