top of page
louis-hansel-wVoP_Q2Bg_A-unsplash.jpeg

​LỊCH KHAI GIẢNG 

Fish and Lime

MARKETING  PLAN HN

 • Lịch học: 15 - 24/07/2024 (9 buổi liên tiếp)

 • Thời gian: 9h30 - 11h30

 • Học phí: 15,000,000 

 • Địa điểm học: COOKED - số 174 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

 • Giảng viên: Hà Chu

MARKETING  PLAN SG

 • Lịch học: updating...

 • Ca sáng: updating...

 • Học phí: 15,000,000

 • Địa điểm học: updating...

 • Giảng viên: Hà Chu

TASTY WRITING SG

 • Lịch học:  updating...

 • Học phí: 7,500,000

 • Địa điểm học: updating...

 • Giảng viên: Diệp Nguyễn (Hik)

TASTY WRITING HN

 • Lịch học: updating

 • Học phí: 7,500,000 

 • Địa điểm học: updating...

 • Giảng viên: Diệp Nguyễn (Hik)

Steak Dish
Restaurant Meal

VISUAL PRODUCTION HN

 • ​Lịch học: updating...

 • Học phí: 7,500,000

 • Địa điểm học: updating...

 • Giảng viên: 282 Production

bottom of page