top of page
louis-hansel-wVoP_Q2Bg_A-unsplash.jpeg

​LỊCH KHAI GIẢNG 

Fish and Lime

MARKETING  PLAN HN

 • Lịch học: 06-11/02 hoặc 27/02-04/03

 • 6 buổi tối liên tiếp (18h30-20h30)

 • Học phí: 10,000,000 

 • Địa điểm học: COOKED - Tầng 5, số 22 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Giảng viên: Hà Chu

MARKETING  PLAN SG

 • Lịch học: 20 đến 25/02. Từ 9h30-11h30

 • Học phí: 10,000,000

 • Địa điểm học: Ươm -  42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn

 • Giảng viên: Hà Chu

TASTY WRITING SG

 • Lịch học:  11-12/03 và 18-19/03

 • 4 buổi (9h30-11h30)

 • Học phí: 7,500,000

 • Địa điểm học: Ươm -  42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn

 • Giảng viên: Diệp Nguyễn (Hik)

TASTY WRITING HN

 • Lịch học: 11 và 12/02 (học cả sáng và chiều trong 2 ngày liên tiếp)

 • Sáng: 9h30-11h30 - Chiều: 14h-16h

 • Học phí: 7,500,000 

 • Địa điểm học: COOKED - Tầng 5, số 22 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Giảng viên: Diệp Nguyễn (Hik)

Steak Dish
Restaurant Meal

VISUAL PRODUCTION HN

 • ​Lịch học: 18,19,25,26/02

 • Sáng thứ 7, chủ nhật của 2 tuần liên tiếp (9h15-11h15)

 • Học phí: 7,500,000

 • Địa điểm học: 281 Studio - 281 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 • Giảng viên: 282 Production

VISUAL GUIDELINE SG

 • ​Lịch học: dự kiến đầu năm 2023

 • 4 buổi chiều liên tiếp (14h-16h)

 • Học phí: 7,500,000

 • Địa điểm học: Địa điểm học: Ươm -  42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn

 • Giảng viên: Đức Bùi

bottom of page