louis-hansel-wVoP_Q2Bg_A-unsplash.jpeg

​LỊCH KHAI GIẢNG 

Fish and Lime

MARKETING  PLAN HN

 • Lịch học: 07-12/11

 • 6 buổi tối liên tiếp (18h30-20h30)

 • Học phí: 10,000,000

 • Địa điểm học: ORANGE Co-working Space, tầng 2, số 8 Tạ Quang Bửu, Hà Nội

 • Giảng viên: Hà Chu

MARKETING  PLAN SG

 • Lịch học: 17-22/10 hoặc 24-29/10

 • 6 buổi sáng liên tiếp (9h30-11h30)

 • Học phí: 10,000,000

 • Địa điểm học: Ươm -  42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn

 • Giảng viên: Hà Chu

BRANDING PRINCIPLES HN

 • Lịch học: cập nhật sau

 • Sáng thứ 7, chủ nhật (9h30-11h30)

 • Học phí: 8,500,000

 • Địa điểm học: ORANGE Co-working Space, tầng 2, số 8 Tạ Quang Bửu, Hà Nội

 • Giảng viên: Hà Chu

BRANDING PRINCIPLES SG

 • Lịch học: 17-20/10

 • 4 buổi chiều liên tiếp (13h30-15h30)

 • Học phí: 8,500,000 (giáo trình mới)

 • Địa điểm học: Ươm -  42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn

 • Giảng viên: Hà Chu

Steak Dish
Restaurant Meal

VISUAL GUIDELINE HN

 • ​Lịch học: dự kiến tháng 11

 • Sáng thứ 7, chủ nhật của 2 tuần liên tiếp (9h15-11h15)

 • Học phí: 7,500,000

 • Địa điểm học: 281 Studio - 281 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 • Giảng viên: 282 Production

VISUAL GUIDELINE SG

 • ​Lịch học: 20-23/10

 • 4 buổi chiều liên tiếp (14h-16h)

 • Học phí: 7,500,000

 • Địa điểm học: Địa điểm học: Ươm -  42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn

 • Giảng viên: Đức Bùi