Tortillas and Grilled Chicken

​LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11

Tacos

MARKETING PRINCIPLES

 • Khai giảng: 4/12

 • Lịch học: 4 buổi (sáng T7 - CN, từ 9h30 tới 11h)

 • Mã khoá học: MP06

 • Học phí: 5,000,000

 • Địa điểm học: ONLINE

 • Giảng viên: Hà Chu

​VISUAL GUIDELINES

 • Khai giảng: 11/11

 • Lịch học: 4 buổi liên tiếp (từ 14h tới 16h)

 • Mã khoá học: VG01

 • Học phí: 7,500,000

 • Địa điểm học: Sài Gòn

 • Giảng viên: Đức Bùi

Canapes
Preparing Burrito

BRANDING PRINCIPLES

 • Khai giảng: 20/11

 • Lịch học: 4 buổi (sáng T7 - CN, từ 9h30 tới 11h)

 • Mã khoá học: BP04

 • Học phí: 6,000,000

 • Địa điểm học: ONLINE

 • Giảng viên: Hà Chu

MARKETING STRATEGY & EXCUTION

 • Khai giảng: 22/11

 • Lịch học:  6 buổi (tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 từ 18h30 tới 20h30) 

 • Mã khoá học: CM35

 • Học phí: 8,500,000

 • Địa điểm học: Online

 • Giảng viên: Hà Chu

Arranging Dishes