What our students say,

​HỌC VIÊN CỦA COOKED NÓI GÌ?

“Khoá học phù hợp với rất nhiều đối tượng. Đặc biệt có thể đáp ứng cả nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn cho những bạn làm content lẫn nhu cầu xây dựng và quản lý truyền thông cho chủ thương hiệu. Highly recommend!!!” 

 

—  Nga Đoàn, COO thương hiệu Quán Cũ