top of page
This course can no longer be booked.

F&B Marketing Plan

Xây dựng kế hoạch Marketing cho thương hiệu F&B bài bản và hiệu quả

  • Ended
  • 10.000.000 Đồng Việt Nam
  • Ươm - 42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn

Service Description

Lớp 𝐅&𝐁 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐒𝐆 * Khai giảng: 17-22/10 * Lịch học: 6 buổi sáng liên tiếp, từ 9h30 đến 11h30 * Giảng viên: Hà Chu * Học phí: 10,000,000 * Địa điểm học: Ươm - 42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Sài Gòn * Tìm hiểu nội dung khoá học tại: https://www.cooked.vn/marketing-plan


Contact Details

hello@cooked.vn


bottom of page