top of page

Sự lên ngôi của thế hệ khách hàng HENRYs

Updated: Mar 28

1. Khái niệm HENRYs

HENRYs là viết tắt của High Earning, Not Rich Yet, chỉ nhóm người thu nhập cao nhưng chưa giàu trong xã hội.

henrys-customer
Trao đổi của anh Hoàng Tùng trong Hội thảo ẩm thực và đồ uống 2023 tổ chức bởi Vietcetera (How HENRYs Customers are shaping the F&B Industry through their curiousity and aspiration for new experiences)

Theo báo cáo "Những thế lực kinh doanh hàng xa xỉ toàn cầu 2019" của Deloitte định nghĩa HENRYs là những người có thu nhập ở ngưỡng từ 100.000-250.000 USD/năm. Equifax, một trong ba công ty báo cáo tín dụng lớn nhất nước Mỹ cũng chia sẻ một định nghĩa khác về HENRYs là những người có thu nhập cao hơn 100.000 USD/năm và sở hữu khối tài sản có thể đầu tư thấp hơn 1 triệu USD.

HENRYs trong xã hội hiện nay bao gồm Gen X (38-53 tuổi), Baby Boomer (54-72 tuổi), Millennial (22-35) - những người có thể chi trung bình tới 86.000 USD hằng năm chỉ cho việc mua sắm. Phần lớn sự giàu có của HENRYs đến từ thu nhập từ công việc hiện tại của họ chứ không phải đến từ tài sản tiết kiệm hay đầu tư. 2. Thế hệ khách hàng HENRYs