top of page

Michelin Guide: The little red book is coming in town

Updated: Mar 28

Đây là một cuốn cẩm nang Michelin. Hỏi bất cứ người người đầu bếp, nhà phê bình ẩm thực hay tên foodie tay mơ nào và họ sẽ bảo với bạn: Cẩm nang Michelin là Kinh thánh của chúng tôi. Tại sao ư? Vì cuốn sổ nhỏ bé này sẽ tiết lộ cho bạn những những nhà hàng xuất sắc nhất trên thế giới. Nói cách khác, nó định nghĩa cho việc ăn ngon là thế nào.


michelin-guide-book
Cuốn cẩm nang ẩm thực Michelin Guide

Có lẽ bạn đã biết tới Michelin qua hệ thống đánh giá nhà hàng bằng ngôi sao của nó. Hiếm có biểu tượng trong bất cứ lĩnh vực nào được người cả trong lẫn ngoài ngành biết đến như những ngôi sao Michelin: