top of page

Liệu Influencer Marketing có thực sự hiệu quả? Does Influencer Marketing Really Pay Off?

Vào năm 2022, ngành công nghiệp Influencer Marketing đạt giá trị 16,4 tỷ đô la. Ước tính rằng hơn 75% thương hiệu đổ ngân sách vào Influencer Marketing, từ chiến dịch #ThisOnesFor của Coca Cola hợp tác với những Influencer mảng thời trang và du lịch, đến 67 Shades từng đoạt giải thưởng chiến dịch Influencer Marketing thành công của Dior khi thương hiệu hợp tác với những Influencer để quảng bá cho sản phẩm Forever Foundation. Nhưng liệu sự đầu tư vào Influencer Marketing có thực sự mang lại hiệu quả không?


Does-Influencer-Marketing-Really-Pay-Off?