top of page

Hình mẫu Thương hiệu: Người Học Giả

Updated: Apr 27, 2022

Bài viết thuộc chuỗi bài chủ đề 12 Hình mẫu Thương hiệu.


TỔNG QUAN VỀ HÌNH MẪU NGƯỜI HỌC GIẢ (NHG)

Hình mẫu NHG được tạo nên xoay quanh kiến thức và sự thật. Đối với NHG, chìa khoá để đến với thành công là thu thập thông tin không ngừng nghỉ, và theo đuổi đến tận cùng sự thật. Hình mẫu con người này là tuýp người tin rằng chúng ta có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách tìm kiếm những thông tin thực tế, xác đáng, và chia sẻ chúng với những người xung quanh. Bởi vậy, các thương hiệu trong hình mẫu NHG thường là những thương hiệu giúp nâng cao nhận thức của khách hàng về một vấn đề chung, tránh tuyệt đối sự mông lung, không rõ ràng, sai sự thật, cũng như tránh thể hiện sự ngây ngô trong bản thân thương hiệu và khách hàng.


NHG thường là hình mẫu con người giàu động lực hành động. Tuy nhiên, hành trình tìm đến tận cùng sự thật một cách cực đoan của NHG có thể phức tạp tớ