top of page

Chiến lược marketing của khách sạn Sheraton theo mô hình mix 4PKinh doanh khách sạn là một trong những ngành có nhiều tiềm năng nhất trong những năm gần đây. Thị trường khách sạn cao cấp có rất nhiều cái tên nổi bật, điển hình như Khách sạn Sheraton. Bài viết dưới đây sẽ phân tích Chiến lược marketing của khách sạn Sheraton: