Food and Drink

NỀN TẢNG MARKETING

NGÀNH F&B 

DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Khóa học này chắc chắn

dành cho bạn,

NẾU BẠN LÀ

Người làm trái ngành có mong muốn bước chân vào lĩnh vực này, chưa từng có trải nghiệm với ngành Marketing và cả ngành F&B.

Sinh viên/ người mới tốt nghiệp với mong muốn tìm hiểu về thực tế của việc làm Marketing trong ngành F&B.

"

Sau khi kết thúc khoá học cơ bản, bạn có thể tiếp tục tham gia khoá học nâng cao với các kiến thức chuyên sâu, cách triển khai các hoạt động marketing liên kết, phân tích những case-study thực tế phức tạp hơn và được trực tiếp hỏi đáp 1:1 với giảng viên tại khoá F&B Marketing Strategy & Execution. 

Organic Tomatoes

KHÓA HỌC SẼ MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG GÌ?

 Sự tự tin khi tiếp xúc với ngành F&B nói chung và Marketing trong ngành F&B nói riêng. Bạn sẽ hiểu mọi thuật ngữ, mọi tư duy cơ bản trong nghề để hiểu sâu sắc điều mà mọi người trong ngành đang nói tới.

Canned Food

CHI TIẾT NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 1:
LÀM MARKETING LÀ LÀM GÌ? TỔNG QUAN VỀ MARKETING TRONG NGÀNH F&B

 • Khái niệm Marketing đa góc nhìn 

 • Phương thức tiếp cận Marketing hiệu quả trong ngành F&B 

 • Cụ thể hoá danh sách các hoạt động Marketing cần làm trong một thương hiệu F&B:
  Giai đoạn nền tảng & Giai đoạn duy trì/ phát triển

Buổi 2: 
CÔNG THỨC TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN NỀN TẢNG 

 • Những nội dung phải-có trong quá trình ra mắt thương hiệu 

 • Công thức sản xuất hình ảnh giàu-cảm-xúc dành riêng cho ngành F&B 

 • Các kênh truyền thông phải-có và những lưu ý trong quá trình quản trị kênh 

 • Cách thức lựa chọn và làm việc với người có sức ảnh hưởng trong ngành F&B

 • Những cách triển khai chiến lược ưu đãi giá hiệu quả 

Buổi 3: 
CÔNG THỨC TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN DUY TRÌ & PHÁT TRIỂN 

 • Cách lựa chọn và sản xuất những nội dung phù hợp với giai đoạn duy trì & phát triển trong thương hiệu F&B 

 • Xây dựng lòng trung thành của khách hàng sau khi đã thu hút trải nghiệm thành công 

 • Công thức xây dựng chương trình thành viên trong ngành F&B 

 • Cách làm-mới những nội dung cũ của thương hiệu 

 • Cách tự sản xuất hình ảnh với chi phí bằng 0

Buổi 4:
NÂNG CẤP TỪ HOẠT ĐỘNG MARKETING CƠ BẢN

 • Cách tạo cảm xúc cho khách hàng thông qua con người thương hiệu (bạn có thể tham gia khoá Con người Thương hiệu nâng cao hơn tại lớp F&B Branding Principles).

 • Công thức xử lý các hoạt động đặc biệt: thực đơn theo mùa và các chương trình lễ hội 

 • Giới thiệu và làm quen với các hoạt động nâng cao trong Marketing ngành F&B 

 • Q&A cuối khoá 

Food Photography
ĐĂNG KÝ LỚP
F&B MARKETING PRINCIPLES