Restaurant Interior

F&B Branding Principles

Xây dựng Nền tảng Thương hiệu ngành F&B

20200312 Jade1401.jpg

Khóa học này dành cho ai?

PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI:

 • Muốn xây dựng một nền tảng thương hiệu F&B sâu sắc.

 • Muốn có một thương hiệu bền vững và tồn tại cùng thời gian.

 • Biết và có quan tâm về "con người thương hiệu".

 • Muốn thấu hiểu về sức mạnh và vai trò của thương hiệu F&B trong tâm trí khách hàng.

 • Muốn xây dựng một thương hiệu F&B có chỗ đứng và sử dụng sức mạnh thương hiệu để ảnh hưởng tới lựa chọn của khách hàng.

 • Biết cách phát triển hình ảnh thương hiệu đúng hướng và nâng tầm sức ảnh hưởng của thương hiệu ẩm thực.

Photo 8-19-20, 06 47 52.jpg
Scratchbook

Toàn bộ khoá học này sẽ cùng bạn xây dựng BRANDING sao cho đúng nhất với con người thương hiệu của bạn, hấp dẫn nhất với khách hàng, và trở thành nền tảng vững chắc nhất cho mọi hoạt động truyền thông của bạn. 

Cooked_logo-06_edited.png
Empty Restaurant

NỘI DUNG LỚP HỌC

Buổi 1.

Lên sơ đồ thương hiệu & Nghiên cứu:

 • Tổng hợp tất cả những “nguyên liệu” bạn cần để tạo nên branding cho thương hiệu

 • Nghiên cứu con người khách hàng

 • Xác định lộ trình branding của riêng bạn

Buổi 2.

 • Những hình mẫu con người thương hiệu & ứng dụng thực tế trong ngành F&B 

 • Thương hiệu của bạn thuộc hình mẫu nào?

 • Ứng dụng con người thương hiệu vào thiết kế nhận diện

Buổi 3.

Buổi 4.

 • TALKSHOW ĐỘC QUYỀN
  Đối thoại với một chuyên gia xây dựng hình ảnh thương hiệu F&B

 • Tổng kết khoá học

F&B Branding Principles

To tell your own brand story

 • Giá trị của thương hiệu trong câu chuyện kinh doanh 

 • Hiểu về mức độ trung thành của khách hàng và Giá trị của người đại diện thương hiệu 

 • Thấu hiểu các nhóm khách hàng trong vòng đời sản phẩm