top of page

ABOUT COOKED

Tại sao lại là COOKED? Học viện F&B Marketing chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam đã được hình thành như thế nào? Chân dung người sáng lập là ai? Khóa học này có phù hợp với bạn?

Xem thêm >

ABOUT OUR INSTRUCTORS

Trong từng khóa học, bạn sẽ được giảng dạy và hướng dẫn bởi ai? Giảng viên của COOKED F&B Marketing School là những người có profile thế nào? Những kinh nghiệm của giảng viên trong ngành có giúp ích cho bạn?

bottom of page